Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

FarmMed App

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ein App?  

 

 

Mae FarmMed yn app sydd wedi ei ddylunio gan Agri Advisor er mwyn helpu ffermwyr cadw cofnod o gofnodion meddygol eu hanifeiliaid, yn ogystal â helpu cadw at y rheolau yn nhermau pa feddyginiaethau sydd wedi cael ei darpar, y dos a’r cyfnod tynnu’n ôl. 

 

 

 

 

Scan MeMae’r App ar gael i’w brynu o’r Apple App Store am £9.99 - pris cystadleuol i gymharu â App tebyg yn y farchnad. Mae FarmMed yn ffordd syml i ddiweddaru cofnodion ar y fferm, neu allan yn y caeau.

 

 

 

 

Yn syml, sganiwch y côd QR ar eich iphone neu ipad a lawr lwythwch yr ap nawr!

 

 

 

 

 

 

 

Mae FarmMed yn app sydd wedi ei ddylunio gan Agri Advisor er mwyn helpu ffermwyr cadw cofnod o gofnodion meddygol eu hanifeiliaid, yn ogystal â helpu cadw at y rheolau yn nhermau pa feddyginiaethau sydd wedi cael ei darpar, y dos a’r cyfnod tynnu’n ôl. 
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).