Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Hyfforddiant

Yma yn Agri Advisor rydym yn deall bod cadw i fyny gyda’r rheolau newydd a deall y gyfraith yn gallu bod yn dasg lethol. O ganlyniad, mae Agri Advisor wedi dyfeisio cyfres o gyrsiau i helpu Ffermwyr a Thirfeddianwyr i gadw at y gofynion cyfreithiol sydd yn ofynnol wrthynt. Y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

  • Cyfraith tir i Dirfeddianwyr

  • Ffermio o fewn y gyfraith

  • Dealltwriaeth o’r PAC a Thraws-gydymffurfio

  • Canllaw ymarferol i gadw cofnodion fferm

Er mwyn cofrestri eich diddordeb yn ein cyrsiau, cliciwch yma i ddanfon e-bost atom neu ffoniwch ni ar 01558 650381.

Mae Dr Nerys Llewelyn Jones hefyd yn darparu hyfforddiant ar y cyd â sefydliadau eraill. Gweler isod ddolen i gyrsiau y mae Nerys yn eu dysgu isod:

Cyflwyniad i Proprietary Estoppel ar gyfer Cyfreithwyr Amaethyddol

Cymrodoriaeth Cymdeithas Cyfraith Amaethyddol
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).