Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Hyfforddiant

Yma yn Agri Advisor rydym yn deall bod cadw i fyny gyda’r rheolau newydd a deall y gyfraith yn gallu bod yn dasg lethol. O ganlyniad, mae Agri Advisor wedi dyfeisio cyfres o gyrsiau i helpu Ffermwyr a Thirfeddianwyr i gadw at y gofynion cyfreithiol sydd yn ofynnol wrthynt. Y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

  • Cyfraith tir i Dirfeddianwyr

  • Ffermio o fewn y gyfraith

  • Dealltwriaeth o’r PAC a Thraws-gydymffurfio

  • Canllaw ymarferol i gadw cofnodion fferm

Er mwyn cofrestri eich diddordeb yn ein cyrsiau, cliciwch yma i ddanfon e-bost atom neu ffoniwch ni ar 01558 650381.
< Back