Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Sialens Golff Henlle - R.A.B.I

Sialens Golff Henlle - R.A.B.I

Rydym yn edrych am golffwyr brwd! Dydd Gwener, y 1af o Fehefin 2018 yw Her Golff Henlle R.A.B.I, cyfle i fwynhau diwrnod gwych o golff wrth godi arian am achos da.Te Prynhawn i Ferched yng Nghymru Wledig

Te Prynhawn i Ferched yng Nghymru Wledig

Ymunwch â Nerys Llewelyn Jones a Delyth Davies (Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cangen Dyfed o CLA Cymru) ar gyfer Te Brynhawn i Ferched yn y Plough Rhosmaen ar Ebrill 17 rhwng 3yp - 5yp.Ad-daliad o Ffioedd Cofrestru Pŵer Atwrnai

Ad-daliad o Ffioedd Cofrestru Pŵer Atwrnai

Os wnaethoch chi dalu i gofrestru dogfen Pŵer Atwrnai yng Nghymru a Lloegr rhwng Ebrill 1af 2013 a Mawrth 31ain 2017 efallai eich bod yn gymwys am ad-daliad rhannol o’r ffioedd cofrestru yn dilyn cyhoeddiad gan y Llywodraeth yn ddiweddar.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).