Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract


Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract yn Fferm Glanmynys, Llanymddyfri, Sir Gâr, SA20 0EU

  • Tua 500 erw
  • Fferm cig eidion a defaid sydd wedi’i stocio’n isel ar hyn o bryd gyda’r potensial i ddwysáu. Rydym yn agored i’r posibilrwydd o ddod â stoc eich hun.
  • Tŷ sy’n addas i deulu ar gael
  • Cyfle rhagorol i’r ymgeisydd / teulu cywir

Danfonwch Fynegiant o Ddiddordeb a CV drwy lythyr erbyn 4yp ar Fedi 21ain 2018 er mwyn sicrhau ystyriaeth. Gofynnir i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer gyflwyno cynllun busnes ar gyfer y daliad erbyn Hydref 7fed 2018 ac yna mynychu cyfweliad.

Bydd rhagor o fanylion am y Daliad yn cael ei ddarparu i’r rheiny sy’n llwyddiannus gyda’u mynegiant o ddiddordeb.

Cysylltwch ag Agri Advisor ar advisor@agriadvisor.co.ukneu drwy ffonio 01558 650381 i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Agri Advisor, Llys y Llan, Pumsaint, Llanwrda, SA19 8AX

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).