Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?


Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus (DOD) ar gyfer y grant cynhyrchu cynaliadwy yng nghylchoedd 4 neu 5, byddwch wedi cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i'w ystyried ar gyfer contract.

Efallai y cewch eich drysu'n awr gan y pentwr o waith papur y mae'n rhaid ei gyflwyno gyda chais llawn. Mae Agri Advisor yn fwy na pharod i helpu a chynnig prisiau cystadleuol am gymorth i gyflwyno'r cais llawn. 

Ar ôl cyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus, gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno cais gan gynnwys yr wybodaeth ganlynol i'w harfarnu gan Lywodraeth Cymru: 

  • Cynllun Busnes 5 mlynedd
  • Datganiad Meini Prawf Craidd
  • Cynlluniau Effeithlonrwydd Maetholion a Dŵr
  • 3 Blynedd o Gyfrifon Ardystiedig
  • Caniatâd Cynllunio (os yw'n berthnasol)
  • 3 Dyfynbris ar gyfer pob eitem fuddsoddi a ddewiswyd yn y DOD

Bydd Llywodraeth Cymru wedyn yn adolygu'r holl wybodaeth a gyflwynir i benderfynu pa ymgeiswyr fydd yn cael cynnig contract. Er mwyn i'ch cais gael ei ystyried yn ffafriol, mae'n hanfodol eich bod yn darparu portffolio clir a chynhwysfawr sy'n nodi'r holl wybodaeth sy'n ofynnol. Bydd methu â dangos peth o'r wybodaeth, neu gynhyrchu cais aneglur, yn rhwystro eich siawns o gael cynnig contract. Mae gennym brofiad o gyflwyno ceisiadau llwyddiannus i sicrhau arian grant a byddem yn fwy na pharod i drafod eich gofynion gan gynnwys cyngor cynllunio os oes angen.

Ellie Watkins  Katie Davies Cysylltwch ag Ellie Watkins neu Katie Davies ar 01558 650381 os gwelwch yn dda.

 

 

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).