Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract yn Fferm Glanmynys, Llanymddyfri, Sir Gâr, SA20 0EUCyfreithwyr Agri Advisor yn cefnogi Gwobrau Busnes Orllewin Cymru LHP

Cyfreithwyr Agri Advisor yn cefnogi Gwobrau Busnes Orllewin Cymru LHP

Unwaith eto eleni, rydym yn noddi'r wobr Arallgyfeirio ac Arloesi Amaeth yng Ngwobrau Busnes Gorllewin Cymru LHP a gynhelir ar y 19eg o Fai yng Ngwesty'r Ivy Bush yng Nghaerfyrddin.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).