Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract yn Fferm Glanmynys, Llanymddyfri, Sir Gâr, SA20 0EURhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth newydd Cyswllt Ffermio - recriwtio nawr!

Rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth newydd Cyswllt Ffermio - recriwtio nawr!

Os oes gennych ffocws pendant, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i ehangu eich gorwelion, gallai fod yn bryd chwilio am eich pasbort!Mentro gyda Cyswllt Ffermio

Mentro gyda Cyswllt Ffermio

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ôl o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?Cofrestrwch ar gyfer y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd nawr

Cofrestrwch ar gyfer y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd nawr

Mae rhaglen newydd Cyswllt Ffermio ar agor i bobl gofrestri a'r neges i ffermwyr yw i gofrestri mor fuan â phosib.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).