Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus (DOD) ar gyfer y grant cynhyrchu cynaliadwy yng nghylchoedd 4 neu 5, byddwch wedi cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i'w ystyried ar gyfer contract.Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am grant cynhyrchu cynaliadwy, mae'r ffenest nesaf ar agor tan Hydref 11eg 2019.Gwybodaeth ar gynlluniau RDP sydd newydd eu cyhoeddi

Gwybodaeth ar gynlluniau RDP sydd newydd eu cyhoeddi

Mae yna 2 cynllun Rhaglen Datblygu Wledig yn agor am Ddatganiadau o Ddiddordeb yn fis Hydref.Rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth newydd Cyswllt Ffermio - recriwtio nawr!

Rhaglen Cyfnewidfa Rheolaeth newydd Cyswllt Ffermio - recriwtio nawr!

Os oes gennych ffocws pendant, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i ehangu eich gorwelion, gallai fod yn bryd chwilio am eich pasbort!
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).