Call: 01558 650 381 Email: advisor@agriadvisor.co.uk

Amdanom Ni

Mae ein tîm yma yn Agri Advisor yn arbenigwyr mewn cyfraith wledig ac amaethyddol. Mae cysylltiadau cryf gyda ni oll gyda diwydiant amaethyddiaeth ac rydym i gyd yn byw yn yr ardal wledig rydym yn gwasanaethu. Mae’r nod i ddarparu gwasanaeth gwledig i bobl wledig yn allweddol i’r busnes.

O fewn y tîm mae gennym amryw o arbenigwr sy’n gallu ymdrin ag amryw o faterion cyfreithlon a chynghorol.

Mae ein cleientiaid yn amrywio ac yn adlewyrchu'r ystod eang o wasanaethau rydym yn eu cynnig i bobl cefn gwlad.

Rydym yn cynnig cyngor arbenigol i:

Cleientiaid Preifat 

 • Ffermwyr
 • Tirfeddianwyr
 • Gweithwyr fferm
 • Tenantiaid
 • Ymddiriedolwyr
 • Landlordiaid

Cleientiaid Masnachol

 • Cyfrifwyr
 • Asiantau tir
 • Gwerthwyr tai
 • Ymgynghorwyr Busnes Fferm
 • Banciau
 • Busnesau Twristiaeth Wledig
 • Lladd-dai
 • Marchnadoedd

Elusennau 

Mae nifer o elusennau sy'n gweithio i gynorthwyo'r rhai sy'n byw yng nghefn gwlad i ddarparu cefnogaeth a chyngor i bobl wledig. Rydym yn cynnig cyfraddau arbennig ar gyfer unrhyw Elusennau sy'n ein cyfarwyddo.

 

Os nad ydym yn gallu delio â'ch ymholiad, yna byddwn yn gwybod am arbenigwr fyddai'n gallu, a byddwn yn gallu eich cyfeirio at y person priodol. Gan fod ein holl gleientiaid wedi eu lleoli mewn ardaloedd gwledig, rydym yn delio gyda chyfraith amaethyddol o ddydd i ddydd, felly rhowch alwad i ni er mwyn trafod eich gofynion neu i drefnu cyfarfod yn un o’r swyddfeydd ar 01558 650381.
< Back