Call: 01558 650 381 Email: advisor@agriadvisor.co.uk

Amdanom Ni

Mae ein tîm yma yn Agri Advisor yn arbenigwyr mewn cyfraith wledig ac amaethyddol. Mae cysylltiadau cryf gyda ni oll gyda diwydiant amaethyddiaeth ac rydym i gyd yn byw yn yr ardal wledig rydym yn gwasanaethu. Mae’r nod i ddarparu gwasanaeth gwledig i bobl wledig yn allweddol i’r busnes.

O fewn y tîm mae gennym amryw o arbenigwr sy’n gallu ymdrin ag amryw o faterion cyfreithlon a chynghorol.

Mae ein cleientiaid yn amrywio ac yn adlewyrchu'r ystod eang o wasanaethau rydym yn eu cynnig i bobl cefn gwlad.

Rydym yn cynnig cyngor arbenigol i:

Cleientiaid Preifat 

 • Ffermwyr
 • Tirfeddianwyr
 • Gweithwyr fferm
 • Tenantiaid
 • Ymddiriedolwyr
 • Landlordiaid

Cleientiaid Masnachol

 • Cyfrifwyr
 • Asiantau tir
 • Gwerthwyr tai
 • Ymgynghorwyr Busnes Fferm
 • Banciau
 • Busnesau Twristiaeth Wledig
 • Lladd-dai
 • Marchnadoedd

Elusennau 

Mae nifer o elusennau sy'n gweithio i gynorthwyo'r rhai sy'n byw yng nghefn gwlad i ddarparu cefnogaeth a chyngor i bobl wledig. Rydym yn cynnig cyfraddau arbennig ar gyfer unrhyw Elusennau sy'n ein cyfarwyddo.

 

Os nad ydym yn gallu delio â'ch ymholiad, yna byddwn yn gwybod am arbenigwr fyddai'n gallu, a byddwn yn gallu eich cyfeirio at y person priodol. Gan fod ein holl gleientiaid wedi eu lleoli mewn ardaloedd gwledig, rydym yn delio gyda chyfraith amaethyddol o ddydd i ddydd, felly rhowch alwad i ni er mwyn trafod eich gofynion neu i drefnu cyfarfod yn un o’r swyddfeydd ar 01558 650381.
< Back

Agri Advisor is the trading name of Agri Advisor Legal LLP (Partnership Number OC404300) and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA No. 633140). The firm is VAT Registered (No 111 7909 29).