Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Mae Agri Advisor yn gwmni gwledig arbenigol o gyfreithwyr a chynghorwyr.

Mae Agri Advisor yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfreithiol ac ymgynghorol ar gyfer darparu cyngor arbenigol i ffermwyr, tirfeddianwyr a phobl cefn gwlad. Rydym yn gyfreithwyr sy’n arbenigo mewn amaethyddiaeth a gallwn gynnig cyngor i ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n gwbl berthnasol i’r materion a wynebir gan eu busnesau.

Sefydlwyd Agri Advisor nôl yn 2011 gan Dr Nerys Llewelyn Jones ar ei fferm yn Henllan, Pumsaint. Mae gennym gwsmeriaid ar draws Cymru a Lloegr gyda’r brif swyddfa yn Sir Gaerfyrddin. Mae ein cwsmeriaid yn amrywio ac yn adlewyrchu'r ystod o wasanaethau yr ydym yn darparu i’r gymuned wledig.

Mae gennym ni ffocws Amaethyddol cryf, gyda’n tîm yn dod o gefndiroedd gwledig ac yn ddwyieithog yng Nghymraeg a Saesneg.

Mae Ein Gwasanaethau yn cynnwys y canlynol: 

Cyngor Cyfreithol

Gwasanaeth Cynghori 

Cyfryngwr Amaethyddol

Hyfforddiant

 


Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).