Dr Hazel Nash

Ymunodd Hazel ag Agri Advisor ym mis Ionawr 2015. Cyn hynny roedd hi’n gweithio yn Is-adran Cynllunio Llywodraeth Cymru lle bu hi’n cyfrannu at ddiwygio nifer o ddogfennau cynllunio gan gynnwys y Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Nodyn Cyngor Technegol 21: gwastraff. Fel cynllunydd proffesiynol mae Hazel hefyd wedi gweithio i lywodraeth leol fel Swyddog Cynllunio yn gyfrifol am ystod o geisiadau rheoli datblygu.

Mae gan Hazel ddoethuriaeth mewn cyfraith cynllunio ac amgylchedd o Brifysgol Aberystwyth. Hazel sy’n gyfrifol am reoli, cyflwyno ac ehangu’n darpariaeth o ddysgu a hyfforddi i gontractwyr gwahanol. Mae hi’n cadw i fyny a datblygiadau yn y gyfraith a pholisi adref ac ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol.

Mae hi’n cadw golwg ar ddatblygiadau cyfraith a pholisi adref ac ar lefel Ewrop a’n rhyngwladol. Mae Hazel hefyd yn darlithio ym Mhrifysgol Dinas Birmingham.

Dr Hazel Nash

Ymgynghorydd