Ellie Watkins

Ymunodd Ellie ag Agri Advisor ym mis Mawrth 2019 fel Syrfëwr Siartredig Gwledig. Graddiodd Ellie o Brifysgol Harper Adams ym mis Gorffennaf 2016, cyn gweithio i fusnesau proffesiynol gwledig cymysg ac Arwerthwyr yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr am ddwy flynedd a hanner.

Llwyddodd Ellie i ennill cymhwyster RICS APC (Assessment of Professional Competence) yn Nhachwedd 2017 gan gymhwyso fel Syrfëwr Siartredig Gwledig ac yna llwyddo yn ei arholiadau i ddod yn aelod o’r Gymdeithas Ganolog Priswyr Amaethyddol (Central Association of Agricultural Valuers) yn Nhachwedd 2018. Mae Ellie hefyd yn Brisiwr Gofrestredig RICS sy’n caniatáu iddi baratoi nifer o brisiadau ar gyfer gwaith profiant, cynllunio treth, neu ar gyfer gwerthiant. Mae ganddi brofiad helaeth yn paratoi ceisiadau cynllunio, y Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS), grantiau a stiwardiaeth a chadw cofnodion NVZ yn Lloegr a Chymru.

Mae Ellie yn byw ar fferm y teulu yn Ne Swydd Henffordd, lle maent yn cadw buches fawr o fuchod De Ddyfnaint croes magi.