Jess Hughes

Ymunais â thîm Agri Advisor ym mis Rhagfyr 2021 fel Cynorthwyydd Cyfreithiol yn Swyddfa Henffordd, cyn dychwelyd i’r brifysgol i gwblhau tymor olaf fy nhrydedd flwyddyn. Mae gennyf brofiad gwaith blaenorol mewn cwmni cyfreithiwr lleol arall.

Yr wyf yn awyddus i ddechrau fy nghwrs Ymarfer Cyfreithiol ym mis Medi, byddaf yn ei gwblhau ar-lein gyda’r nod terfynol o ddod yn gyfreithiwr.

Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau teithio, treulio amser gyda ffrindiau a chwarae rownderi gyda thîm lleol. Roeddwn i’n aelod o’m CFfI lleol am flynyddoedd lawer, ac yn mwynhau cystadlu mewn amryw o gystadlaethau o drefnu blodau i siarad cyhoeddus ymysg eraill.

Jess Hughes

Cynorthwy-ydd Cyfreithol