Katie Davies

Ymunodd Katie ag Agri Advisor yn mis Mawrth 2019 fel Cynghorwr Amaethyddol. Ymunodd â ni ar ôl pedair blynedd a hanner gyda’r NFU Mutual yn Hwlffordd. Tra gyda’r NFU roedd Katie yn delio gyda phob agwedd o yswiriant, o hawliadau i fusnesau newydd.

Bu’n gweithio yn agos gyda chleientiaid amaethyddol wrth ddelio gyda phob agwedd o’u polisau.  Prif feysydd Katie o fewn y business yw rhoi cymorth i gleientiaid gyda newidiadau yn eu busnes o ganlyniad i ddatblygiad polisïau, cyngor ar reolau a rheoliadau sy’n effeithio ffermwyr, ceisiadau’r Cynllyn Taliad Sylfaenol (BPS) a Glasdir, gan sicrhau  bod gan ffermwyr fynediad i’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Daw Katie o fferm âr yn Sir Benfro lle mae ei theulu hefyd yn rhedeg busnes Agronomeg. Mae’n cymryd rhan allweddol gyda’r Mudiad ffermwyr Ifanc ac yn y gorffennol roedd yn Gadeirydd y mudiad yn Sir Benfro, ac ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd y mudiad yng Nghymru. Mae Katie hefyd wedi cymryd rhan yn y gorffennol gyda ‘Tesco Future Farmer Foundation’ a rhaglen ‘Agri Academy Rural Leadership’.