Lowri Jones

Cychwynnodd Lowri yn ei swydd fel derbynnydd yn Llys y Llan, Pumsaint ym mis Chwefror 2017. Mae rôl Lowri’n cynnwys pob agwedd o waith gweinyddol a gofal cwsmeriaid.

Mae Lowri’n rhugl yn y Gymraeg a hi yw un o’r prif gysylltiadau i gleientiaid Agri Advisor.

Lowri Jones

Ysgrifenyddes Gyfreithiol