Megan Thomas

Ymunodd Megan â Agri Advisor dros Haf 2019. Astudiodd y Gyfraith ym Mhrifysgol Birmingham ac yna aeth ymlaen i gwblhau ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol y Gyfraith. Dychwelodd i swyddfa Castell Newydd Emlyn y cwmni ym mis Tachwedd 2020 fel Cynorthwyydd Swyddfa.

Mae Megan yn byw yn Aberaeron ac yn treulio ei hamser rhydd yn padl-fyrddio, nofio, a cherdded Llwybr Arfordir Cymru. Treuliodd flwyddyn yn byw yn Awstralia ac mae’n gobeithio teithio mwy yn y dyfodol.

Megan Thomas

Cynorthwy-ydd Swyddfa