Nicola Davies

Ymunodd Nicola ag Agri Advisor ym mis Tachwedd 2015 fel Paragyfreithiwr gan ymgartrefu’n gyflym yn yr adran ymgyfreitha. Mae gan Nicola brofiad yn ymdrin ag anghydfodau hawl tramwy, hawliadau ‘proprietary Estoppel’, anghydfodau partneriaethau ffermio, anghydfodau cytundebol ac o ymdrin â’r Ddeddf Daliadau Amaethyddol, a Thenantiaethau Busnes Fferm o safbwynt y tenant a’r landlord. Derbyniodd Nicola radd BA ag anrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd o Brifysgol Caerdydd yn 2003. Ar hyn o bryd, mae’n cwblhau ei Chwrs Ymarfer y Gyfraith yn llawn amser, tra’n gwneud ei chyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig yn Agri Advisor er mwyn bod yn gyfreithiwr.

Cyn ymuno ag Agri Advisor, roedd Nicola yn Swyddog Drwyddedu Rhanbarthol i Heddlu Dyfed Powys, yn adolygu a gorfodi trwyddedau yn unol â’r Ddeddf Drwyddedu 2003. Roedd hi’n cynrychioli’r Heddlu mewn gwrandawiadau er mwyn hyrwyddo pedair prif nod ar gyfer lleoliadau trwyddedig ym Mhowys. Cyn gweithio i’r Heddlu, roedd Nicola’n gweithio i adran drwyddedu’r awdurdod lleol, a hefyd yn swyddfeydd rhanbarthol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Cafodd Nicola ei magu ar y fferm deuluol bîff, defaid ac âr yn Swydd Amwythig ac mae’n cadw llygad craff ar ei defaid Zwartble. Mae hi’n rhedwr brwd, ac wedi cwblhau marathon Llundain tair gwaith.