Rhodri Jones

Gwnaeth Rhodri, sydd wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Y Trallwng, ymuno â Agri Advisor yn 2013 a daeth e’n bartner yn 2016. Yn wreiddiol o Bontyberem, astudiodd Rhodri am ei radd yn y gyfraith a’i LPC ym Mhrifysgol Abertawe ac yna aeth i weithio i gwmnïoedd cyfreithiol yng Nghaerdydd. Yn ogystal â meddu ar wybodaeth ddwys ar faterion amaethyddol mae ganddo hefyd brofiad mewn delio ag anghydfodau ynglŷn â thir, eiddo ac anghydfodau masnachol, gan gynnwys contractau a phartneriaethau. Mae Rhodri’n byw ar fferm da bîff a defaid yn Sir Drefaldwyn gyda’i wraig Siwan.

Daeth Rhodri’n Gymrodor o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol yn 2016. Ar ôl cyfnod sabothol sydd wedi ehangu’i wybodaeth ffermio ymarferol ymhellach mae Rhodri, sy’n rhugl yn y Gymraeg, wedi dychwelyd i’w waith cyfreithiol yn ystod yr haf 2017.

Rhodri Jones

Partner

Rhodri Jones's news