Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Cysylltu â Ni

Mae croeso cynnes i bawb yn Llys y Llan, cartref Agri Advisor

Mae’r tîm yn Agri Advisor yn ymwybodol bod yr oriau 9y.b i 5y.h Dydd Llun i Ddydd Gwener ddim yn gweini anghenion pawb mewn cymuned wledig. Dyna pam yr ydym yn cynnig system hyblyg ar gyfer apwyntiadau a chyfarfodydd - naill ai yn ein swyddfa, ar y fferm, neu mewn lleoliad cyfleus i chi.

Ar gyfer pob ymholiad, e-bostiwch advisor@agriadvisor.co.uk neu cysylltwch â ni drwy ffonio 01558 650 381. Ein rhif ffacs yw 01558 610 330

Danfon ymholiad