Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Llys Y Llan

Mae Llys y Llan yn sgubor draddodiadol sydd wedi cael ei drawsnewid i swyddfeydd Agri Advisor, wedi ei leoli ger yr A482 tuag at bentref Ffarmers. Roedd yn wreiddiol yn rhan o’r fferm yn Henllan ond erbyn hyn mae wedi ei droi i swyddfeydd a chyfleusterau cynadledda.

Os ydych yn edrych am leoliad gwledig, unigryw a heddychlon ar gyfer eich cyfarfod busnes neu ddigwyddiad cymdeithasol, yna mae Llys y Llan yn berffaith i chi. Mae amryw o ystafelloedd ar gael i logi am gwpwl o oriau neu yn ddyddiol sy’n gallu ymgymhwyso 4 i 50 o bobl.  

Mae digonedd o le i barcio ar y safle, ac rydym llai na filltir o’r brif heol. Mae’r ystafelloedd cyfarfod yn cynnig mynediad anabl. Mae hefyd yna ardal patio gyda golygfeydd prydferth o gefn gwlad a chwm Twrch. Rydym yn gallu darparu amryw o fwyd ac opsiynau arlwyo fel yr hoffech.

Mae ein hystafelloedd cyfarfod wedi ei enwi ar ôl eu defnydd gwreiddiol cyn iddynt gael eu troi mewn i swyddfeydd. Dilynwch y dolennau isod i ddysgu mwy am y cyfleusterau sydd gyda ni.

 

 

 

 
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).