Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Cyfreithwyr Agri Advisor yn cefnogi Gwobrau Busnes Orllewin Cymru LHP


Unwaith eto eleni, rydym yn noddi'r wobr Arallgyfeirio ac Arloesi Amaeth yng Ngwobrau Busnes Gorllewin Cymru LHP a gynhelir ar y 19eg o Fai yng Ngwesty'r Ivy Bush yng Nghaerfyrddin.

Mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i ddathlu amrywiaeth o sectorau busnes ar draws y Gorllewin ac yn cydnabod gwaith caled y busnesau unigol. Ac mae'n arbennig i weld y categori arallgyfeirio yn y byd amaeth yn eu plith.

Ennillydd 2015 Dr Beynons Bug Farm  Yn 2015 enillydd y categori Amaeth oedd Dr Beynon Bug Farm a dyma lun o Nerys gyda Sarah Beynon yn casglu ei gwobr yn y seremoni gwobrwyo llynedd.

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).