Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Terfyn Cynilion i Bobl sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl yn cynyddu i £40,000 yng Nghymru

Terfyn Cynilion i Bobl sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl  yn cynyddu i £40,000 yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd trigolion Cymru sydd mewn cartrefi gofal preswyl yn elwa o’r cynnydd yn nherfyn cynilion o’r 9fed o Ebrill eleni ymlaen. Mae’r terfyn cyfalaf wedi codi o £30,000 i £40,000 sydd yn golygu y byddant yn gallu cadw £10,000 ychwanegol o’u cynilion.Treth Gweithrediad Tir – yn amnewid Treth Doll Stampiau Tir (‘Stamp Duty Land Tax’) yng Nghymru

Treth Gweithrediad Tir – yn amnewid Treth Doll Stampiau Tir (‘Stamp Duty Land Tax’) yng Nghymru

Ers y 1af Ebrill 2018, mae Treth Gweithrediad Tir (‘Land Transaction Tax’) wedi amnewid Treth Doll Stampiau Tir yng Nghymru. Mewn gwirionedd, mae’r rheolau a’r rheoliadau yn debyg iawn i’r rhai oedd yn gymwys cyn y 1af Ebrill 2018, sef fod Treth Gweithrediad Tir yn daladwy pan rydych yn prynu neu brydlesu eiddo/tir dros bris penodol. Y prif reswm y tu ôl i ddatganoli Treth Gweithrediad Tir i Gymru oedd er mwyn symleiddio’r broses, gwella ei effeithlonrwydd ac er mwyn ffocysu ar anghenion a blaenoriaethau Cymru.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).