Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Archwilio manteision Partneriaethau

Archwilio manteision Partneriaethau

Mae partneriaethau yn gyffredin o fewn y diwydiant amaeth oherwydd eu bod yn gymharol rwydd i ffurfio heb lawer o gost. Nid ydynt chwaith yn cael eu rheoli gan gymaint o fiwrocratiaeth gan nad ydynt yn cwympo o dan yr un lefel o reoliad a strwythurau busnes eraill, megis cwmni cyfyngedig preifat.Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Mae amaethyddiaeth a’r meysydd cysylltiedig megis yr amgylchedd a chynllunio yn faterion datganoledig. Mae pob un o’r rhanbarthau datganoledig o fewn y DU wedi gweithredu a rheoli cyfraith a pholisi’r UE yn y meysydd hyn mewn ffordd wahanol, sydd yn addas i anghenion a gofynion ei rhanbarth.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).