Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Adnewyddu Cytundebau Glastir Uwch


Mae deiliaid cytundebau Glastir lle'r oedd y cytundeb yn dod i ben ar Ragfyr 31ain 2018 wedi cael cynnig estyniad o flwyddyn arall ond efallai bydd termau’r cytundeb wedi newid.

Dim ond 21 diwrnod sydd gan gwsmeriaid TGC o’r dyddiad y cafodd yr estyniad ei gynnig i dderbyn y cytundeb, fodd bynnag efallai bod rhai cwsmeriaid heb ddeall bod rhai o’r opsiynau rheolaeth wedi newid. Hyd yn oed os ydych wedi derbyn y cytundeb, mae gan gwsmeriaid tan Ionawr 31ain 2019 i hysbysu TGC o newidiadau yn eu hopsiynau.

Adolygwch yr opsiynau sy’n cael eu cynnig os gwelwch yn dda, a thalwch sylw yn enwedig  i’r ffaith bod Opsiynau 15b (Thir Pori Parhaol gydag ychydig o fewnbynnau) ac Opsiwn 15d (Thir Pori Parhaol gydag ychydig o fewnbynnau a phori cymysg) wedi cael ei amnewid gan Opsiynau 15 ac 15c sydd ddim yn caniatáu unrhyw fewnbwn. I’ch helpu wrth adolygu’r opsiynau cyfeiriwch at y daflen Cwestiynau Cyffredin a gyhoeddwyd gan TGC yma.

 

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).