Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Cynllun Ffermio Cynaliadwy Newydd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Newydd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd

Bydd cymorth i ffermio yng Nghymru yn cynnig dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant a'r amgylchedd, meddai Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig heddiw wrth i gynlluniau ar gyfer cynllun ffermio wedi Brexit gael eu datgelu.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).