Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Cyngor Sir Ceredigion yn Chwilio am Safleoedd Datblygu Posibl i’w Cynnwys yn y Cynllun Lleol Nesaf

Cyngor Sir Ceredigion yn Chwilio am Safleoedd Datblygu Posibl i’w Cynnwys yn y Cynllun Lleol Nesaf

Os ydych yn berchen ar dir yng Ngheredigion y credwch y gallai fod yn addas i'w ddatblygu, mae'n hanfodol eich bod yn gweithredu nawr, i gyflwyno’r safle i’r Cyngor i’w hystyried yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDL2).
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).