Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus (DOD) ar gyfer y grant cynhyrchu cynaliadwy yng nghylchoedd 4 neu 5, byddwch wedi cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i'w ystyried ar gyfer contract.Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am grant cynhyrchu cynaliadwy, mae'r ffenest nesaf ar agor tan Hydref 11eg 2019.Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Mae Arloesi ac Arallgyfeirio yn ddigwyddiad a gynhelir am ddim, a bydd yn darparu cefnogaeth cyngor ac arweiniad er mwyn gwella eich busnesau a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).