Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?


Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am grant cynhyrchu cynaliadwy, mae'r ffenest nesaf ar agor tan Hydref 11eg 2019.

Gwahoddir yr ymgeiswyr i gyflwyno datganiad o ddiddordeb (DOD) i wneud cais am gyllid grant o 40% tuag at eitemau cyfalaf a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw i helpu ffermwyr i fynd i'r afael â gwella ansawdd dŵr a rheoli maetholion. Bydd y ceisiadau hynny wedyn yn cael eu hasesu gan Lywodraeth Cymru, a chaiff Datganiadau o Ddiddordeb llwyddiannus eu gwahodd i gyflwyno cais llawn.

Yr isafswm grant sydd ar gael yw £12,000 a’r uchafswm yw £50,000. Gyda hyd at 40% o gyllid, gall cyfanswm costau'r prosiect fod rhwng £30,000 a £125,000. Bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Chyswllt Ffermio a rhaid i bartner yn y busnes fynychu “Digwyddiad Sioe Deithiol Ffermio Cynaliadwy".

Mae’n bryd manteisio ar yr arian sydd ar gael er mwyn gwellhau cyfleusterau slyri a storio silwair oherwydd mae'n debygol y caiff deddfau newydd eu cyflwyno sy'n mynnu bod y systemau hyn yn cyrraedd safon benodol. Pan fydd hynny'n digwydd mae'n annhebygol y bydd grant ar gael.  Mae Agri Advisor wedi cyflwyno ceisiadau llwyddiannus yn y gorffennol a byddent yn fwy na pharod i'ch cynorthwyo.   

Ellie Watkins  Katie Davies

Cysylltwch ag Ellie Watkins neu Katie Davies ar 01558 650381 am gymorth os gwelwch yn dda.

 

 

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).