Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Mae Arloesi ac Arallgyfeirio yn ddigwyddiad a gynhelir am ddim, a bydd yn darparu cefnogaeth cyngor ac arweiniad er mwyn gwella eich busnesau a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

gan Manon Williams. Mae ffermwyr yn aml yn cael eu hannog i arallgyfeirio er mwyn gwneud y mwyaf o’u busnesau a’u hadnoddau ac mae hyn yn fwyfwy gwir yn sgil Brexit; fodd bynnag, wrth feddwl am yr hir dymor, faint o ffermwyr sydd wedi ystyried pa effaith y gallai’r fath arallgyfeirio gael ar eu hystadau ar ôl marwolaeth ac ar argaeledd Treth Etifeddiaeth?
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).