Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Mae amaethyddiaeth a’r meysydd cysylltiedig megis yr amgylchedd a chynllunio yn faterion datganoledig. Mae pob un o’r rhanbarthau datganoledig o fewn y DU wedi gweithredu a rheoli cyfraith a pholisi’r UE yn y meysydd hyn mewn ffordd wahanol, sydd yn addas i anghenion a gofynion ei rhanbarth.Trafodaethau Brexit – ym Mrwsel

Trafodaethau Brexit – ym Mrwsel

Dyma gyfle i ddal lan gyda Rhodri, sydd nol o'i sabothol.Hwb o chwarter biliwn o bunnau i gymunedau gwledig Cymru

Hwb o chwarter biliwn o bunnau i gymunedau gwledig Cymru

Ar y diwrnod cyn i Lywodraeth y DU weithredu Erthygl 50 er mwyn dechrau trafodaethau ffurfiol i adael yr UE, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi rhoi hwb o £223 miliwn i gymunedau gwledig Cymru.Agri Advisor, Brexit a Sioe Deithiol CTS

Agri Advisor, Brexit a Sioe Deithiol CTS

Rydym wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru mis nesaf i drafod dyfodol y polisi amaethyddol wedi Brexit.Bach ar Brexit – Diweddariad gan Agri Advisor

Bach ar Brexit – Diweddariad gan Agri Advisor

Yn hytrach na dechrau pob sgwrs wrth sôn am y tywydd, mae pob sgwrs yn y misoedd diwethaf wedi dechrau gyda Brexit – sut mae e’n mynd i ddigwydd, pryd bydd beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd yn digwydd, beth fydd sefyllfa
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).