Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Amser Dathlu i Karen

Amser Dathlu i Karen

Ar Awst 1af gwnaethom longyfarch un o’n Hymgynghorwyr, Karen Anthony, wrth iddi gymhwyso fel Cyfreithwraig.Archwilio manteision Partneriaethau

Archwilio manteision Partneriaethau

Mae partneriaethau yn gyffredin o fewn y diwydiant amaeth oherwydd eu bod yn gymharol rwydd i ffurfio heb lawer o gost. Nid ydynt chwaith yn cael eu rheoli gan gymaint o fiwrocratiaeth gan nad ydynt yn cwympo o dan yr un lefel o reoliad a strwythurau busnes eraill, megis cwmni cyfyngedig preifat.Sialens Golff Henlle - R.A.B.I

Sialens Golff Henlle - R.A.B.I

Rydym yn edrych am golffwyr brwd! Dydd Gwener, y 1af o Fehefin 2018 yw Her Golff Henlle R.A.B.I, cyfle i fwynhau diwrnod gwych o golff wrth godi arian am achos da.Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu

Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu

gan Awel Mai HughesCyngres y Pwyllgor Ewropeaidd dros Gyfraith Wledig (CEDR) 2017

Cyngres y Pwyllgor Ewropeaidd dros Gyfraith Wledig (CEDR) 2017

Gan Manon Tomos, cyfreithwraig o Agri AdvisorDigwyddiadau'r Haf i Agri Advisor

Digwyddiadau'r Haf i Agri Advisor

Dros yr haf fe fyddwn ni yn mynychu nifer o Sioeau a digwyddiadau amaethyddol. Rydym bob amser yn mwynhau adeg yma o'r flwyddyn gan ei fod yn gyfle gwych i ni ddal i fyny gydag ein holl gleientiaid. Dyma grynodeb o le gallwch chi weld ni, felly galwch heibio am baned.Agri Advisor yn Dathlu’i 5ed Penblwydd

Agri Advisor yn Dathlu’i 5ed Penblwydd

Rydym yng nghanol ei 5ed blwyddyn o fasnachu a threfnwyd nifer o ddigwyddiadau i nodi’r achlysur a chyflawniadau’r cwmni hyd yma.Agri Advisor i agor swyddfa newydd yn Y Trallwng

Agri Advisor i agor swyddfa newydd yn Y Trallwng

Bydd Aelod y Cynulliad dros Sir Drefaldwyn, Russell George, yn agor y drysau yn swyddogol i swyddfa newydd Agri Advisor yn Y Trallwng ar ddydd Gwener, 3 Chwefror 2017.Adri Advisor ar y teledu

Adri Advisor ar y teledu

Nerys a'r tîm yn ymddangos ar raglen Prynhawn Da yn trafod sefydlu busnes yng nghefn gwlad Cymru.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).