Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Grant Busnes i Ffermydd

Grant Busnes i Ffermydd

Wedi ei ariannu gan Rhaglen Datblygu Gwledig nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.Ffenestr Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor

Ffenestr Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor

Ysgrifennydd yn cyhoeddi cyfnod Datgan Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor ar 28 Chwefror 2017 a bydd yn dod i ben am hanner nos ar 31 Mawrth 2017.Y Cynllun Buddsoddi Mewn Busnesau Bwyd – 3ydd Rownd ar agor

Y Cynllun Buddsoddi Mewn Busnesau Bwyd – 3ydd Rownd ar agor

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 - Y Cynllun Buddsoddi Mewn Busnesau Bwyd - Llywodraeth CymruGwybodaeth ar gynlluniau RDP sydd newydd eu cyhoeddi

Gwybodaeth ar gynlluniau RDP sydd newydd eu cyhoeddi

Mae yna 2 cynllun Rhaglen Datblygu Wledig yn agor am Ddatganiadau o Ddiddordeb yn fis Hydref.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).