Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus (DOD) ar gyfer y grant cynhyrchu cynaliadwy yng nghylchoedd 4 neu 5, byddwch wedi cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i'w ystyried ar gyfer contract.Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am grant cynhyrchu cynaliadwy, mae'r ffenest nesaf ar agor tan Hydref 11eg 2019.Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).Grant Busnes i Ffermydd

Grant Busnes i Ffermydd

Wedi ei ariannu gan Rhaglen Datblygu Gwledig nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.Hwb o chwarter biliwn o bunnau i gymunedau gwledig Cymru

Hwb o chwarter biliwn o bunnau i gymunedau gwledig Cymru

Ar y diwrnod cyn i Lywodraeth y DU weithredu Erthygl 50 er mwyn dechrau trafodaethau ffurfiol i adael yr UE, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi rhoi hwb o £223 miliwn i gymunedau gwledig Cymru.Ffenestr Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor

Ffenestr Mynegi Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor

Ysgrifennydd yn cyhoeddi cyfnod Datgan Diddordeb ar gyfer Glastir Uwch 2018 yn agor ar 28 Chwefror 2017 a bydd yn dod i ben am hanner nos ar 31 Mawrth 2017.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).