Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Mentro gyda Cyswllt Ffermio

Mentro gyda Cyswllt Ffermio

Ydych chi eisiau mentro i redeg eich busnes ffermio neu goedwigaeth eich hun yn y dyfodol? Ydych chi eisiau arafu neu gamu’n ôl o'r diwydiant? Beth am ystyried menter ar y cyd?Cofrestrwch ar gyfer y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd nawr

Cofrestrwch ar gyfer y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd nawr

Mae rhaglen newydd Cyswllt Ffermio ar agor i bobl gofrestri a'r neges i ffermwyr yw i gofrestri mor fuan â phosib.May 2013

May 2013

As always, it has been a busy few months here at Agri Advisor. Work is continuing on the barns. However, I am pleased to say that the inside is pretty much complete, with the finishing touches being put in place at the moment. Outside is shaping up too with a lorry delivering gravel here as I speak.April 2013

April 2013

It's been a while since I've had the chance to sit down and write a blog, but finally I've got round to it. It's been so busy here at Agri Advisor, with the Barns and new staff joining the team let alone lambing on top of it all!Snow, snow and more snow!

Snow, snow and more snow!

Snow has made Pumsaint famous! Pumsaint and the road from here to Lampeter has been mentioned on the news lots of times over the past few days due to a couple of accidents on that stretch.New Year 2013

New Year 2013

Happy New Year! Lambing season is well under way at Henllan with the shed quickly filling up with lambs. Grateful that this first batch is lambing indoors bearing in mind the weather over the past month. Our 5 sheepdog puppies are now 8 weeks old and are running around everywhere normally in hot pursuit of Llyr who thinks that he can outrun them!
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).