Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Amser Dathlu i Karen

Amser Dathlu i Karen

Ar Awst 1af gwnaethom longyfarch un o’n Hymgynghorwyr, Karen Anthony, wrth iddi gymhwyso fel Cyfreithwraig.Swyddfa Newydd i Agri Advisor yn Y Trallwng

Swyddfa Newydd i Agri Advisor yn Y Trallwng

Agorodd ein swyddfa newydd yn y Trallwng ar y 3 Chwefror, gydag Aelod Cynulliad lleol, Russell George yn bresennol i dorri’r ruban.Agri Advisor i agor swyddfa newydd yn Y Trallwng

Agri Advisor i agor swyddfa newydd yn Y Trallwng

Bydd Aelod y Cynulliad dros Sir Drefaldwyn, Russell George, yn agor y drysau yn swyddogol i swyddfa newydd Agri Advisor yn Y Trallwng ar ddydd Gwener, 3 Chwefror 2017.Kay Lewis yn ymuno â’r Tîm

Kay Lewis yn ymuno â’r Tîm

Penodwyd Kay Lewis fel Rheolwraig AD & Datblygu i gynnig cymorth gyda holl faterion staffio o fewn Tîm Agri Advisor.
Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).