Call: 01558 650 381 Email: advisor@agriadvisor.co.uk

Trade Advisor

Ydych chi’n gynhyrchydd sy’n pryderi am gyfleoedd masnach ar ôl Brexit?

Oes gennych chi gynnyrch ac yn awyddus i archwilio marchnadoedd newydd tu allan i’r UE?

Mae Trade Advisor yn wasanaeth newydd sy’n cael ei gynnig gan Agri Advisor. Mae’n cynnig gwasanaeth pwrpasol i ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau sy’n edrych i archwilio a sefydlu cysylltiadau masnach newydd mewn marchnadoedd rhyngwladol. Wrth ddarparu cyngor arbenigol i’ch busnes, bydd Trade Advisor yn defnyddio cysylltiadau byd-eang a gwybodaeth fasnachol i helpu paratoi eich busnes i gymryd ei gynnyrch i farchnadoedd byd-eang.

Trwy gyfuno arbenigedd cyfreithiol a masnachol byddwn yn gallu eich cynghori ar bob agwedd o fasnach ryngwladol gan gynnwys strwythurau busnes, cyfraith ryngwladol, tariffau masnach a chwotâu. Hefyd, trwy weithio mewn partneriaeth ag ymgynghorydd masnach brofiadol sydd â chysylltiadau byd-eang, cewch eich cynorthwyo gydag agweddau megis prosesau masnach a diwylliant busnes yn y farchnad o’ch dewis.

Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â Trade Advisor, cysylltwch ag un o’n swyddfeydd heddiw os gwelwch yn dda.


Agri Advisor is the trading name of Agri Advisor Legal LLP (Partnership Number OC404300) and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA No. 633140). The firm is VAT Registered (No 111 7909 29).