Call: 01558 650 381 Email: advisor@agriadvisor.co.uk

Trade Advisor

Ydych chi’n gynhyrchydd sy’n pryderi am gyfleoedd masnach ar ôl Brexit?

Oes gennych chi gynnyrch ac yn awyddus i archwilio marchnadoedd newydd tu allan i’r UE?

Mae Trade Advisor yn wasanaeth newydd sy’n cael ei gynnig gan Agri Advisor. Mae’n cynnig gwasanaeth pwrpasol i ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau sy’n edrych i archwilio a sefydlu cysylltiadau masnach newydd mewn marchnadoedd rhyngwladol. Wrth ddarparu cyngor arbenigol i’ch busnes, bydd Trade Advisor yn defnyddio cysylltiadau byd-eang a gwybodaeth fasnachol i helpu paratoi eich busnes i gymryd ei gynnyrch i farchnadoedd byd-eang.

Trwy gyfuno arbenigedd cyfreithiol a masnachol byddwn yn gallu eich cynghori ar bob agwedd o fasnach ryngwladol gan gynnwys strwythurau busnes, cyfraith ryngwladol, tariffau masnach a chwotâu. Hefyd, trwy weithio mewn partneriaeth ag ymgynghorydd masnach brofiadol sydd â chysylltiadau byd-eang, cewch eich cynorthwyo gydag agweddau megis prosesau masnach a diwylliant busnes yn y farchnad o’ch dewis.

Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â Trade Advisor, cysylltwch ag un o’n swyddfeydd heddiw os gwelwch yn dda.