‘Pan Mae Eich Byd yn Stopio’ – Apêl Tŷ Hafan

  • Posted

Rydym ni yn Agri Advisor yn falch o gefnogi apêl ‘Pan Mae Eich Byd yn Stopio’ Hosbis Plant Tŷ Hafan sydd bellach yn FYW!

Rydyn ni’n anelu at godi £250,000 mewn dim ond 60 awr a bydd pob punt y byddwch chi’n ei rhoi o nawr tan 10pm ddydd Mawrth 29 Tachwedd yn cael ei dyblu trwy gronfa arian gyfatebol – ie DWBL!!!

Bydd pob rhodd yn cefnogi teuluoedd fel un Rose, a fu farw yn yr hosbis ychydig ddyddiau ar ôl ei phen-blwydd cyntaf.

Cliciwch i wylio’r ffilm fer hon o deulu Rose ac ystyriwch gyfrannu ar ein tudalen apêl isod.

https://www.charityextra.com/tyhafanappeal/Agri-Advisor