Newyddion

 • Rydym yn recriwtio!

  • Posted

  Ydych chi eisiau gweithio i gwmni cyfreithiol deinamig sy’n tyfu ac sydd wedi’i gydnabod am ei arloesedd wrth weithredu? Rydym yn awyddus i recriwtio: Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Cynorthwy-ydd Cydymffurfio Cynorthwy-ydd Gweinyddol...

  Darllenwch Mwy
 • Ar 11eg o Orffennaf cyhoeddodd Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig, ddadansoddiad o’r adborth i  gynigion amlinellol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Dadansoddodd yr adroddiad gan ADAS farn ffermwyr a rhandeiliaid. Mae...

  Darllenwch Mwy
 • Wythnos Cynnig Cymraeg

  • Posted

  Rydym ni, yn Agri Advisor, yn falch iawn o ddathlu Wythnos Cynnig Cymraeg. Rydym yn hapus iawn i gynnig ein holl wasanaethau yn y Gymraeg neu Saesneg, boed yn sgwrs...

  Darllenwch Mwy
 • Dogfen Atwnreiaeth i Fusnes

  • Posted

  Mae creu dogfen Atwnreiaeth (‘LPA’) ar gyfer Penderfyniadau Ariannol er mwyn delio gyda’ch buddiant neu cyfran mewn busnes yn sicrhau a gwarchod parhad y busnes. Mae’r ddogfen LPA yn dirprwyo...

  Darllenwch Mwy
 • Swydd Newydd!

  • Posted

  Chwilio am her newydd – beth am ymuno â’n tîm? Rydym yn chwilio am aelod tîm brwdfrydig i ymuno â ni fel Derbynnydd/Cynorthwy-ydd Swyddfa; wedi lleoli yn ein swyddfa yn:...

  Darllenwch Mwy
 • Rydym ni yn Agri Advisor yn falch o gefnogi apêl ‘Pan Mae Eich Byd yn Stopio’ Hosbis Plant Tŷ Hafan sydd bellach yn FYW! Rydyn ni’n anelu at godi £250,000...

  Darllenwch Mwy