Newyddion

 • Wyt ti eisiau gweithio i gwmni cyfreithiol deinamig, sydd wedi’i chydnabod am ymagwedd sy’n torri tir newydd? Mae Agri Advisor yn gwmni cyfreithiol arbenigol sy’n cynghori ffermwyr, tir berchnogion a...

  Darllenwch Mwy
 • Ysgariad Heb Fai

  • Posted

  Mae darpariaethau hir disgwyliedig y ‘Divorce, Dissolution and Separation Act 2020’ yn dod i rym heddiw. Golyga hyn bod ‘ysgariad heb fai’ yn dod i rym o heddiw ymlaen a...

  Darllenwch Mwy
 • Mae Agri Advisor wedi cyhoeddi dau ddyrchafiad mewnol gyda Chyfreithwyr profiadol Arwyn Reed a Llio Phillips yn cael eu dyrchafu i fod yn Bartneriaid yn y cwmni. Wedi’i sefydlu dros...

  Darllenwch Mwy
 • Profiad Gwaith Rhithiol 2022

  • Posted

  Yn dilyn y pandemig, mae caffael profiad gwaith wedi bod hyd yn oed yn anoddach. Gan ein bod yn ystyried profiad gwaith cyfreithiol yn hynod bwysig ar gyfer datblygiad personol...

  Darllenwch Mwy
 • Cytundeb Hyfforddiant 2022

  • Posted

  Croesewir ceisiadau yn awr ar gyfer ein rhaglen cyfreithwyr o dan hyfforddiant. Rydym ni’n chwilio am hyfforddai craff a brwdfrydig i ymuno â’n tîm ym mis Mehefin neu Fedi 2022....

  Darllenwch Mwy
 • Elusen y Flwyddyn 2022 – Tŷ Hafan

  • Posted

  Mae Agri Advisor yn falch o gyhoeddi mai ein Elusen ar gyfer 2022 yw Tŷ Hafan! Tŷ Hafan yw un o brif elusennau gofal lliniarol pediatrig y DU ac mae’n...

  Darllenwch Mwy