Newyddion

 • Ar y 1af o Ragfyr 2020, newidiwyd y Broses ar gyfer Cymodi Cynnar ACAS o dan ddeddfwriaeth newydd wedi’i ddiwygio.   Tribiwnlysoedd Cyflogaeth (Cyfansoddiad a Rheolau’r Broses)(Cymodi Cynnar: Eithriadau a...

  Darllenwch Mwy
 • GRANT CYNHYRCHU CYNALIADWY

  • Posted

  CHWANT GWNEUD CAIS AR GYFER GRANT CYNHYRCHU CYNALIADWY? Os oes diddordeb gyda chi mewn gwneud cais ar gyfer grant cynhyrchu cynaliadwy, mae disgwyl i’r ffenest nesaf agor ar y 1af...

  Darllenwch Mwy
 • Grantiau Bach Glastir – Carbon

  • Posted

  Mae nifer o Grantiau Bach Glastir ar agor ar adegau gwahanol trwy gydol 2021 sy’n canolbwyntio ar amryw o themâu amgylcheddol buddiol.  Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer unrhyw...

  Darllenwch Mwy
 • Ein Logo Newydd

  • Posted

  Rydym yn falch o gyflwyno ein logo newydd sy’n dynodi’r ffaith bod Agri Advisor yn dathlu 10 mlynedd o fasnachu eleni. Byddwn yn defnyddio’r logo trwy gydol y flwyddyn fel...

  Darllenwch Mwy
 • Blwyddyn Newydd, Ewyllys Newydd?

  • Posted

  Daw blwyddyn newydd â chyfle i ddechrau o’r newydd, rhywbeth mae nifer ohonom yn hiraethu am ers 2020 mae’n siŵr. Mae rhai’n creu addunedau blwyddyn newydd i fwyta’n iach, tra...

  Darllenwch Mwy
 • Ydych chi’n barod am Brexit?

  • Posted

  Mae’n siŵr ei fod yn teimlo fel petai wedi mynd ymlaen am byth ond o’r diwedd bydd Brexit yn dod i ben ar ddiwedd 2020. Mae sawl dechreuad ffug wedi...

  Darllenwch Mwy