Newyddion

 • Hysbyseb

  • Posted

  Nodwch os gwelwch yn dda y bydd pob swyddfa ar gau ar ddydd Llun 4ydd o Hydref i roi cyfle i’n tîm nodi Pen-blwydd y cwmni yn 10 oed.  

  Darllenwch Mwy
 • Anghydfod Ymddiriedolaeth

  • Posted

  Mewn achos anghydfod etifeddiaeth ddiweddar yn yr Unol Daleithiau, amlygodd fater sylweddol ac, er nad oedd ganddo unrhyw effaith cyfreithiol dros achosion sy’n cael eu pennu yng Nghymru a Lloegr,...

  Darllenwch Mwy
 • Fis diwethaf, lansiodd HMRC teclyn newydd ar-lein i helpu unigolion neu ysgutorion ystâd gyfrifo amcan werth ystâd a p’un ai bod Treth Etifeddiant yn debygol o fod yn daladwy arno...

  Darllenwch Mwy
 • Anghydfodau Partneriaeth Ffermio

  • Posted

  Mae anghydfodau ynghylch partneriaethau ffermio yn arbennig o anodd i’r holl sydd ynghlwm, a’n aml yn codi wedi marwolaeth un partner gan ychwanegu at y tor-calon a’r brofedigaeth. Tra bod...

  Darllenwch Mwy
 • Cymhwyster ECDL i Julie

  • Posted

  “Ysbrydolodd gorfod hunan-ynysu yn ystod y cyfnod clo Covid-19 cyntaf i Julie Joyner, Ysgrifennyddes Cyfreithiol yn ein swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn, wneud defnydd o’i hamser sbâr a chofrestrodd i...

  Darllenwch Mwy
 • Profiad Gwaith Rhithiol 2021

  • Posted

  Lansiad Cynllun Profiad Gwaith Rhithiol Agri Advisor.

  Darllenwch Mwy