Newyddion

 • Beth yw Tresmasu?

  • Posted

  Tresmasu tir yw pan fo’ rhywun yn mynd ar dir rhywun arall, heb ganiatâd. Mae enghreifftiau o Tresmasu yn cynnwys cerdded ar neu ar draws tir rhywun arall heb ganiatâd,...

  Darllenwch Mwy
 • Mae yna newid cyfyngedig wedi’i wneud i’r newidiadau tir dros dro ychwanegol o dan Erthygl 3, Atodlen 2, drwy ychwanegu Rhan 4A newydd.  Daw’r newidiadau hyn i rym o’r 30ain...

  Darllenwch Mwy
 • Mae’r Tribiwnlys Gyflogaeth wedi cyhoeddi map ffordd ar gyfer 2021-2022 sy’n amlinellu’r camau bydd yn cael eu cymryd wrth i gyfyngiadau Covid-19 gychwyn llacio. Mae’r TG wedi cyhoeddi bydd y...

  Darllenwch Mwy
 • Statws IR35

  • Posted

  Mae IR35 wedi’i gynllunio i atal gweithwyr rhag osgoi treth wrth weithredu fel contractwyr. Os yw contractwr yn gweithredu trwy gwmni cyfyngedig ei hun, ond fel arall yn cael ei...

  Darllenwch Mwy
 • Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2021

  • Posted

  Agorodd ffenestr ceisiadau SAF 2021 ar y 1af o Fawrth 2021 a gellid ei gwblhau ar RPW ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich SAF yw canol nos ar...

  Darllenwch Mwy
 • Cyllideb y Gwanwyn 2021

  • Posted

  Ar ôl cryn gyffro, ar y 3ydd o Fawrth cyflwynwyd Cyllideb y Gwanwyn gan Ganghellor y Trysorlys Rishi Sunak, gan gyflwyno cynllun adfer y Llywodraeth yn dilyn Covid-19 ar gyfer...

  Darllenwch Mwy