Hyfforddiant

 

Yma yn Agri Advisor rydym yn deall ac yn derbyn fod dal i fyny gyda rheolau newydd a deall y gyfraith i’w weld yn dasg lethol. O ganlyniad, mae Agri Advisor yn darparu gweminarau neu hyfforddiant wyneb i wyneb er mwyn helpu ffermwyr, perchnogion tir a gweithwyr proffesiynol gwledig i ddeall cyfraith weledig.

Os oes gennych unrhyw ofyniadau hyfforddiant yr hoffech eich cymorth ni, cysylltwch gyda ni.

Mae Dr Nerys Llewelyn Jones hefyd yn darparu hyfforddiant ar y cyd gyda sefydliadau eraill. Os hoffech Nerys ddarparu hyfforddiant mewnol ar gyfer eich tîm, cysylltwch gyda ni.


    Close


    Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib