Amdanom Ni

Mae ein tîm yn Agri Advisor yn arbenigwyr mewn cyfraith amaethyddol a gwledig. Mae gennym ni gyd gysylltiadau cryf â’r diwydiant amaethyddol ac yn byw yn yr ardal wledig yr ydym ni’n gwasanaethu. Mae’r nod o ddarparu gwasanaeth gwledig ar gyfer pobl wledig yn allweddol i’r busnes.

Yn y tîm mae gennym ni ystod eang o brofiad arbenigol mewn ystod o faterion cyfreithiol a chynghorol.

Mae ein cleientiaid yn amrywiol a gwahanol gan adlewyrchu’r ystod o wasanaethau yr ydym ni’n cynnig i bobl wledig.

Rydym yn cynnig cyngor arbenigol i:

Gleientiaid Preifat

 • Ffermwyr
 • Tirfeddianwyr
 • Gweithwyr Fferm
 • Ymddiriedolwyr
 • Tenantiaid
 • Landlordiaid

Cleientiaid Masnachol

 • Cyfrifwyr
 • Asiantau Tir
 • Asiantau Eiddo
 • Ymgynghorwyr Busnes Fferm
 • Banciau
 • Busnes Twristiaeth Wledig
 • Lladd-dai
 • Marchnadoedd

Elusennau

Mae nifer o elusennau yn gweithio i gynorthwyo’r rhai sy’n byw yng nghefn gwlad er mwyn darparu cefnogaeth a chyngor ar gyfer pobl wledig. Rydym yn cynnig cyfraddau arbennig i unrhyw elusen sy’n ein cyfarwyddo.

Os na allwn ddelio gyda’ch ymholiad, byddwn yn adnabod yr arbenigwr a fydd, a byddwn yn eich cyfeirio at y person priodol hwnnw. Gan fod ein holl gleientiaid wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig, rydym wedi ymgolli yn y gyfraith amaethyddol ac yn delio gyda’r maes yn ddyddiol, felly ffoniwch i drafod eich gofynion ar 01558 650 381, neu trefnwch gyfarfod gyda ni mewn swyddfa gyfleus.


  Close


  Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib