Adfer Dyled

Adfer Dyled – Canllaw Ffioedd i lawrlwytho

Ffioedd Llys Adfer Dyled a Ffioedd Agri Advisor 2024

Hawliadau Bach – hawliad sy’n werth llai na £10,000 (Heb ei amddiffyn)

 

Gwerth yr Hawliad                             Ffi Llys                          Ein Ffioedd

Lan i £5,000                                                £35 – £205                      £400 – £750 ynghyd â TAW

£5,001 – £10,000                                        £455                                 £750 – £1,500.00 ynghyd â TAW

 

Hawliadau Bach – hawliad gwerth llai na £10,000 (Amddiffynwyd)

Ar ôl cyflwyno’r hawliad, os bydd amddiffyniad neu gyfaddefiad yn cael ei ffeilio, bydd yn rhaid ymdrin â’r mater ar sail amser â dreulir ar gyfradd fesul awr o rhwng £134.00 – £189.00 ynghyd â THAW (£160.80 – £226.80 gan gynnwys TAW) yn dibynnu ar y person sy’n delio â’r mater.

 

Llwybr Cyflym ac Aml-Drac – hawliadau gwerth mwy na £10,000.

Ffi Llys

Os yw’r hawliad yn werth mwy na £10,000 ond yn llai na £200,000 bydd ffi’r llys yn 5% o werth yr hawliad.

Os yw’r hawliad yn werth mwy na £200,000 bydd ffi’r llys yn £10,000.

 

Ffioedd Agri Advisor

Mae Llwybr Cyflym ac Aml-Drac yn fwy cymhleth na’r rhai sy’n dod o fewn y Trac Hawliadau Bach, felly bydd y gwaith uchod yn cael ei wneud ar gyfradd fesul awr o rhwng £189.00 – £225.00 ynghyd â THAW (£226.80 – £306.00 gan gynnwys TAW) yn dibynnu ar y cyfreithiwr sy’n delio â’r mater.

Unwaith y bydd dyfarniad wedi’i wneud, efallai y bydd angen cymryd camau gorfodi. Ymdrinnir â hyn fesul achos ac awgrymir dull gorfodi priodol. Bydd unrhyw waith a wneir i orfodi dyfarniad yn cael ei godi ar sail amser a dreulir fel yr uchod.

Yn ogystal â’r uchod, mae costau a thaliadau eraill a allai fod yn angenrheidiol i fynd ar drywydd hawliadau dyled fel ffioedd Bargyfreithiwr a ffioedd arbenigwyr. Bydd y ffioedd hynny’n amrywio yn dibynnu ar gymhlethdod a maint yr hawliad.


    Close


    Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib