Cyfleuoedd

 

Rydym bob amser yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm. Os ydych chi eisiau gweithio mewn amgylchedd gyda moeseg gwaith gref a gwasanaethau cleient, Agri Advisor yw’r lle i chi.

Rydym yn croesawu clywed wrth unrhywun sydd â diddordeb gweithio mewn unrhyw un o’n swyddfeydd.

Cysylltwch â Kay Lewis, ein Rheolwraig AD a Datblygiad, gydag unrhyw ymholiad yn Llys y Llan, Pumsaint.


    Close

    Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib