Cynllunio

Gall Agri Advisor helpu cleientiaid gyda chymhlethdodau cynllunio a’r broses rheoli datblygiad. Rydym yn darparu cymorth ar:

 • Datblygiad wedi’i ganiatáu a hysbysiad o flaen llaw
 • Difodi amodau
 • Tystysgrifau cyfreithioldeb (defnydd neu ddatblygiad)
 • Y broses cyn gwneud cais
 • Ceisiadau cynllunio
 • Cydsyniad adeilad rhestredig
 • Apeliadau
 • Sylwadau ar/gwrthwynebu ceisiadau cynllunio
 • Adolygiadau barnwrol
 • Materion gorfodaeth
 • Anghydfodau ffiniau
 • Cynlluniau datblygiad
 • Prosiectau arallgyfeirio

Mae gan ein tîm wybodaeth fanwl a chyfoes ar gyfraith gynllunio a pholisi yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal, mae gennym brofiad sylweddol mewn cynllunio proffesiynol o fewn y Llywodraeth ganolog ac ar lefel y Llywodraeth Leol. Mae’r cyfuniad hwn o arbenigedd cyfreithiol a chynllunio yn darparu golwg gwerthfawr a gwybodus i mewn i ymarferoldeb ac arlliwiau’r prosesau cynllunio ac yn sicrhau bod ein cyngor cynllunio yn hollol wybodus a phragmatig.

Gallwn helpu gydag ystod eang o faterion yn ymwneud â chynllunio. Cysylltwch a ni er mwyn dysgu mwy am y gwasanaethau y gallwn gynnig.


  Close


  Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib