Rydym yn recriwtio!

  • Posted

Ydych chi eisiau gweithio i gwmni cyfreithiol deinamig sy’n tyfu ac sydd wedi’i gydnabod am ei arloesedd wrth weithredu?

Rydym yn awyddus i recriwtio:

  • Cynorthwy-ydd Gweithrediadau
  • Cynorthwy-ydd Cydymffurfio
  • Cynorthwy-ydd Gweinyddol neu Ysgrifennydd Cyfreithiol yn ein swyddfa yn Castell Newydd Emlyn
  • Derbynnydd Prentis / Cynorthwy-ydd Gweinyddol yn ein swyddfa yn Y Trallwng
  • Cyfreithiwr / Gweithredwr Cyfreithiol – Eiddo Preswyl / Cleient Preifat yn ein swyddfa yn Castell Newydd Emlyn

E-bostiwch hr@agriadvisor.co.uk am fwy o fanylion.

Dyddiad cau am geisiadau yw: Tachwedd 6ed 2023