Cathy Griffiths

Ymunodd Cathy ag Agri Advisor yn Ebrill 2019 fel Cynorthwyydd Swyddfa yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Mae cyfrifoldebau Cathy yn cynnwys yr holl waith gweinyddol a gofal cwsmer ac mae’n rhugl yn y Gymraeg.

Mae Cathy yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a thri o blant a chyn hynny roedd hi’n byw yn Llanbed, Ceredigion lle gweithiodd i Gyngor Sir Ceredigion am dros 20 mlynedd.

Cathy Griffiths

Ysgrifenyddes Gyfreithiol