Eleri Thomas

Fe unodd Agri Advisor gydag Eleri Thomas & Co, a oedd o dan arweiniad Eleri yn Mai 2019. Mae Eleri yn gyfreithwraig hynod brofiadol sydd â thros 30 mlynedd o arbenigedd mewn gwaith eiddo a chleiant preifat. Mae’n delio gyda’r mwyafrif o waith prynu a gwerthu y cwmni ac yn darparu  gwasanaeth arbennig wrth ddelio gyda materion o’r fath o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n rhoi cyngor ar ewyllysion, cynllunio ystadau a gweinyddu ewyllysion.  Mae Eleri yn rhugl yn y Gymraeg ac wedi’i ei lleoli yng Nghastellnewydd Emlyn.

Eleri Thomas

Cyfreithwraig Ymgynghorol