Eve Shrimpton

Mae Eve yn Gyfreithwraig dan Hyfforddiant yn gweithio yn ein swyddfa yn Bala.

Ymunodd Eve ag Agri Advisor yn 2022 fel Paragyfreithwraig, ar ôl graddio o Brifysgol Bangor, cwblhaodd Ddiploma Graddedig yn y Gyfraith yn 2021 a’i Thystysgrif Ymarfer Cyfreithiol yn 2022 mae hi bellach yn Gyfreithwraig dan Hyfforddiant gyda ni.

Yn flaenorol gweithiodd Eve fel athrawes addysg awyr agored, ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau caiacio, cerdded mynyddoedd a garddio.

Eve Shrimpton

Cyfreithwraig dan Hyfforddiant