Kim Jones

Ymunodd Kim ag Agri Advisor yn swyddfa’r Trallwng ym mis Awst 2020 fel Ysgrifennydd Cyfreithiol a bydd hi’n darparu cymorth gweinyddol i’r tîm. Mae gan Kim bedair blynedd o brofiad wedi iddi weithio yn y sector gyfreithiol yn y gorffennol. Tu allan i’r gwaith, mae Kim yn mwynhau llenwi ei hamser sbâr yn mynd ar deithiau cerdded hir, chwarae tenis a phêl-rwyd.

Kim Jones

Ysgrifenyddes Cyfreithiol