Mary Thompson

Ymunodd Mary gydag Agri Advisor ym mis Gorffennaf 2020 fel Cyfreithwraig Gyswllt yn y Tîm Eiddo & Chynllunio, gan weithio o swyddfa’r Trallwng.

Mae ganddi fwy na 15 mlynedd o brofiad wrth ddelio gydag ystod eang o faterion eiddo, gan gynnwys prynu a gwerthu eiddo preswyl, cofrestriadau cyntaf teitl, prydlesi busnes, cytundebau opsiwn yn ogystal â morgeisi masnachol a phreswyl.

Mae gan Mary agwedd pragmatig ac ymrwymiad at adeiladu perthynas hir dymor gyda chleientiaid.

Mary Thompson

Partner