Cyfnodau Hysbysu Gweithwyr o Dan Gontract a Statudol – Diweddariad Ffyrlo Estynedig

  • Posted

O Ragfyr y 1af 2020, mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau na fydd taliadau cyfnodau hysbysu statudol ac o dan gontract yn cael eu dal gan y cynllun ffyrlo estynedig, sy’n wahanol i’r canllaw ffyrlo cyntaf a gafodd ei rhyddhau i gyflogwyr. Bydd angen i gyflogwyr wneud addasiad i HMRC pan fônt yn prosesu cyfnodau hysbysu i weithwyr sydd o fewn eu cyfnod hysbysu sy’n cynnwys ymddiswyddiad ac ymddeoliad.

Os hoffech gymorth gyda’r cynllun ffyrlo neu ddiswyddiadau gweithwyr, cysylltwch â’n Cyfreithwraig Cyflogaeth a Masnach Sasha Brine ar 07475069698.